EBI PDF AutoPrint


MacOS 9.2.x användare, observera detta
Det har visat sig att Applescript i denna version av MacOS har ett flertal buggar, vilket tyvärr gör att vår programvara ej fungerar som avsett. Du kan ganska enkelt åtgärda detta genom att nedgradera Applescripttillägget till en äldre version, samt de manustillägg du har en egen mapp i systemmappen. Vi är hemskt ledsna för det besvär detta kan åsamka dig, men som du förstår är det utanför vår kontroll. Du är välkommen att höra av dig till oss om du behöver assistans.

Version
Aktuell version är 1.0


EBI PDF AutoPrint är en programvara för automatisk utskrift av PDF-filer
EBI PDF AutoPrint kan på ett enkelt sätt konfigureras till att, i kombination med Adobe Acrobat 5, skapa en egen Postscript 3 och PDF 1.4 kompatibel RIP. EBI PDF AutoPrint kopplar samman Acrobat Distiller och Acrobat 5, samt initierar utskrift till valfri skrivare.

Konceptet bygger på att du kan välja mappar som skall bevakas. Om en PDF-fil dyker upp i någon av dessa mappar startas utskrift av filen och denna flyttas därefter till en ”Printed” mapp, eller till papperskorgen.

Programmet levereras för MacOS 9 och finns i tre versioner, Light, Standard och Pro. Light-versionen kan bevaka endast en mapp, standardversionen klarar obegränsat antal bevakade mappar och Pro-versionen kan även styra utskrifter till valfri skrivare, med automatisk växling av aktiv skrivare för varje bevakad mapp. Val av önskat språk kan göras i samtliga versioner, mellan svenska och engelska.

I kombination med MacOS stöd för skrivbordsskrivare, gratisprogrammet Skrivbordsskrivarverktyg, samt Adobe Acrobat 5, kan en egen RIP lätt sättas samman som tillåter:

Så vitt vi känner till skapar denna lösning unika möjligheter för dig att få tillgång till en RIP som stödjer nya funktioner i Postscript 3 och PDF 1.4 formaten. Detta inkluderar funktioner så som transparens och övertryckssimulation, för utskrift på skrivare som inte har Postscriptstöd, eller till Postscriptskrivare som normalt ej klarar dessa funktioner. Detta stöd baserar sig på funktionaliteten i Adobe Acrobat 5.

 

Installation
Vänligen se dokumentet ”Läs mig” för installationsanvisning och sista minuten info.


Konfigurering
EBI PDF AutoPrint är ytterst enkel att sköta. I Light-versionen lägger du EBI PDF AutoPrint i den mapp du önskar bevaka och startar programmet. För Standard-versionen väljer du vilken/vilka mappar som skall genomsökas och i Pro-versionen även till vilken skrivare utskrift skall sändas för respektive kö.

Bevakning kan startas/stoppas och den utskrivna filen kan sparas i ”Printed”-mappen i varje bevakad mapp, eller flyttas till papperskorgen.Konfiguration av en egen RIP görs genom att skapa en skrivbords-skrivare med programmet ”Skrivbordsskrivarverktyg”. Denna skrivare ställs in med önskad PPD och till att spara Postscript-fil till en mapp som Acrobat Distiller bevakar.


EBI PDF AutoPrint aktiveras i, eller ställs in att bevaka, den mapp som Distiller sparar PDF-filen till.


Önskad skrivare för utskrift anges (i väljaren för Light och Standard, samt direkt i EBI PDF AutoPrint för Pro-versionen) och Acrobat ställs in med lämpliga utskriftsinställningar mot denna skrivare. Det går naturligtvis även bra att släppa färdiga Postscript-, eller PDF-filer direkt i mapparna,.
Observera
För Light och Standard
Den föreslagna RIP-konfigurationen fungerar bäst om den körs från en egen maskin, för att uppnå full automatik.

Om du vill köra RIP:en från samma maskin som utskrifter initieras från, måste EBI PDF AutoPrint startas manuellt, för att möjliggöra skifte från den virtuella skrivbordsskrivaren, till den som fysiska utskrifter skall ske på.

För Pro-versionen
Denna version kan köras lokalt, eftersom den automatiskt växlar skrivare åt dig. Dock är det lämpligt att även här använda en separat maskin, då inget annat arbete får ske på datorn under själva utskriftsförloppet.


Distribution

EBI PDF AutoPrint säljs direkt via EBI’s web site på http://www.ebi.se/. Logga in på Butiken, för köp och registrering.

Priset för en licens är:

1000:- Light-version
5000:- Standard-version
8000:- Pro-version (kräver även separat licens på Brookline Software’s PrinterSwitch för 25 US$)
alla priser ex moms.

En fullt fungerande demoversion finns tillgänglig för nedladdning, där den enda begräsningen är att en dialogruta måste återställas manuellt efter varje utskrift.


Licens
EBI PDF AutoPrint skyddas av upphovsrättslagstiftningen och får ej användas fritt eller spridas. Du har genom erläggande av licensavgift ej köpt programvaran, utan erhållit en enanvändarlicens som berättigar dig att installera den registrerade mjukvaran på en dator, samt göra en säkerhetskopia.

Observera att de produkter som krävs för att EBI PDF AutoPrint skall användas, så som Adobe Acrobat 5, samt Brookline Softwares PrinterSwitch, har sina egna licensavtal. Du bör läsa dessa noga, så att du vet vad som avtalats för varje enskild produkt.

Du bör förvara dina licensuppgifter på säkert sätt, så att de ej blir kända och kan användas av andra. Skulle det komma till vår vetskap att dina licenuppgifter spridits till andra kommer din licens att bli ogiltig. Du kommer då ej att kunna få support, fria uppgraderingar, samt rabatterbjudanden. Beroende på hur alvarligt vi anser fallet vara, kan EBI välja att driva detta vidare.

Du är välkommen att informera andra om EBI PDF AutoPrint och bör i så fall hänvisa till www.ebi.se för ytterliggare information. Du får dock, inom en organisation, göra den omodifierade installationsfilen tillgänglig.

Du för ej modifiera, de-kompilera, eller på annat sätt förändra mjukvaran. Har du önskemål om ändringar eller bug-fixar, ber vi dig kontakta oss på EBI.

Med dessa formaliteter sagda, önskar vi dig mycket nytta med EBI PDF AutoPrint. Du får gärna kontakta oss om du skulle ha frågor kring produkten, eller om du vill föreslå förbättringar i framtida versioner.


EBI
EBI AB är ett konsultföretag specialiserat på kvalitetsstyrning, färghantering och PDF-baserade produktionsflöden, inom den grafiska branschen. Du kan anlita oss för att hjälpa dig med införande av ICC-baserad färgstyrning, optimering och kalibrering av tryck och andra förekommande processer i produktionskedjan, utbildning, projektledning, samt införande av PDF-baserade flöden. EBI har varit verksamt inom den grafiska branschen sedan 1987.